Asbest-Herkennen.com

Leer hier Asbest Herkennen

Meer over Asbest-Toepassingen

Hier kunt meer informatie vinden over de verschillende Asbest-Toepassingen
 

Golfplaat-Asbest-Toepassingen

Golfplaten: Asbest-Cement in de vorm van golfplaten werd vrijwel steeds toegepast als dakbedekking van bijvoorbeeld schuren, fietsenstallingen, garages en soms ook als gevelbekleding. Zeer populair in de agrarische sector (b.v. als dakbedekking voor stallen en schuren maar ook inpandig als schotten); 70% van alle Asbest-cement golfplaten bevindt zich op agrarische gebouwen. Asbest-cement golfplaten bestaan in diverse diktes en bevatten 10-15% chrysotiel. Dikke platen bevatten soms ook nog 2-5% crocidoliet.

 

Toepassingen van vlakke platen

Vlakke platen: onder anderen als (decoratieve) gevelpanelen, spouw- en kozijnbekleding, wandelementen, dakleien, in onluchtings kanalen en rookgasleidingen en als bekleding van cv-ruimten (wanden, vloeren en plafonds (asbestgehalte: 10-15% chrysotiel; toepassing op gevels, in het dakbeschot, rondom schoorstenen, stelplaatjes, betonbekisting, funderingen: grijze plaat van 3 mm tot 8 mm dik, vaak aan 1 kant wafelstructuur, asbestgehalte: 10-15% chrysotiel, soms ca. 2-5% crocidoliet bij dikke platen.

 

Leidingen buizen en schoorstenen 

Standleidingen, waterleiding of rioolbuizen: afvoer van toiletten, leidingen ingegoten in funderingen (asbestgehalte:10-30% chrysotiel    

Schoorsteen of luchtkanalen: bij kachel of CV-installaties en ventilatiekanalen, rond of vierkant kanaal of als vlakke plaat, asbestgehalte: 10-15% chrysotiel.

 

Overige Asbest-cement toepassingen

Imitatiemarmer: in vensterbanken en schoorsteenmantels, asbestgehalte: 10-30% chrysotiel. 

Imitatie-leien: vlakke plaatje aan 1 zijde gecoat, asbestgehalte: 10-15% chrysotiel.

Bloembakken: in diverse vormen, meestal dunner dan betonnen bak, asbestgehalte: 10-15% chrysotiel.

 

Vloerbedekking (zeil en colovinyltegels)

Zeil: tussen 1968 en 1983 werd Asbest toegepast als onderlaag voor bepaalde soorten vinylvloerbedekking (zeil). Asbesthoudend vloerzeil  is tot omstreeks 1983 veel toegepast in woningen. De onderlaag van de betreffende types vinylvloerzeil bestaat uit Niet hechtgebonden Asbest met een asbestgehalte van ca. 60% chrysotiel (wit asbest). Het materiaal is te herkennen aan licht-grijze tot lichtbeige (soms licht-groene) kleur van de asbesthoudende onderlaag, die het uiterlijk heeft van grof papier of karton. Bij ombuigen, met onderzijde buiten, barst de onderlaag zoals karton barst. Het uiterlijk is zeer divers en alleen te herkennen door de analyse van de onderlaag. 

Colovinyltegel: asbesthoudende colovinyltegels zijn tot omstreeks 1985 toegepast, meestal in vochtige ruimtes als toiletten en keukens. Het zijn harde vinyltegels met meestal een wit gevlamd motief. Of een colovinyltegel Asbest bevat (0,1-2% chrysotiel) is alleen d.m.v. een Asbest-Test vast te stellen. Ook de bitumineuze lijmlaag kan asbest bevatten, asbestgehalte: 2-5% chrysotiel (witte asbest).

 

Isolatielagen

Isolatielagen zijn een gevaarlijke toepassing van asbest, vanwege de Niet hechtgebondenheid, het hoge asbestgehalte (10 tot 100%) en het gebruik van bruine (amosiet) en blauwe (crocidoliet)  asbest. Sinds 1982 (productiestop) is deze vorm nauwelijks meer toegepast. Uit beschadigde  isolatielagen komen vezels zeer gemakkelijk vrij. Asbest is als isolatielaag toegepast:

 • in en om procesinstallatie;
 • industriële fornuizen;
 • opslagvaten;
 • verwarmingsketels;
 • leidingen.

Ook komt het voor in treinen schepen en fabrieken en in de petrochemische, ijzer- en staalindustrie en elektriciteitscentrales. Isolatieplaten meestal amosiet, gehalte 30-60% zijn veel toegepast. In ketelommanteling, zwevende vloeren, plafondtegels en brandwerende constructies. In woningen woningen wordt het materiaal regelmatig aangetroffen in bijvoorbeeld CV-kasten, garages. 

 

Koord-toepassingen

Asbest-koord: werd regelmatig toegepast in oude haarden en allesbranders en gebouwen van voor 1975. Het materiaal is ook aan te treffen bij de afdichting van rookgasafvoeren op schoorstenen, leidingdoorvoeren, kachelruitjes en -deurtjes, in dilatatievoegen, als pakkingskoord, pijpisolatie en sponningen. De koorden zien er wit tot vuilgrijs pluizig uit en bevatten meer dan 60% chrysotiel. 

 

Spuitasbest

Spuitasbest: is een gevaarlijke toepassing van asbest, vanwege: het feit dat de vezels Niet Hechtgebonden zijn en dus gemakkelijk kunnen vrijkomen; het hoge asbestgehalte in het materiaal (50-90%); het gebruik van de asbestsoorten amosiet en crocidoliet (dit is gevaarlijker dan het veel gebruikte chrysotiel. Van alle spuitasbest bestaat 80-90% uit amosiet . Spuitasbest is veel toegepast in de jaren '50 en '60. Het gebruik van spuitasbest is in 1978 verboden. Het materiaal is regelmatig toegepast  als brandwerende laag in gebouwen en installaties, b.v. rondom dragen staalconstructies en in plafonds van openbare gebouwen als theaters, zwembaden en in fabriekshallen.

 

Asbest in gebruiksproducten

Gebruiksproducten: Asbest is op klein schaal in een flink aantal gebruiksproducten verwerkt. hieronder volgt een niet limitatief overzicht

 • Asbesthoudende rem- en frictiematerialen: tot 1991 in veel voertuigen en hefapparatuur, na 1991 alleen nog in vrachtwagens, zware hefinstallaties en dergelijk;
 • Asbest in bitumen, coatings en betomlijmen;
 • Asbestvilt als dakbedekking onder asfalt;
 • Asbestpapier en -vilt als pakkingsmateriaal;
 • Asbest in oudere elektrische apparaten als broodroosters, haardrogers en elektrische ovens, kachels, geisers en in bijv. toneeldecors;
 • Asbestweefsel, met name in brandwerende kleding en gordijnen, strijkplankovertrekken, elektrische kabels, pakkingen en leidingovergangen;
 • Bloembakken in diverse vormen, meestal dunner dan betonnen bakken, bevat 10-15% chrysotie;
 • Biljarttafels: verwarmingsplaat.

 

Alleen door middel van een Asbest-Test (analyse van asbest) kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast. Klik HIER voor meer Informatie.