Asbest-Herkennen.com

Leer hier Asbest Herkennen

Alles over het Herkennen van Asbest

Asbest is op enkele uitzonderingen na sinds 1 juli 1993 verboden maar Asbest is in het verleden veel  toegepast. U kunt het daarom nog tegenkomen in uw woning (bijvoorbeeld in vloerbedekking), in huishoudelijke apparaten of in cementgolfplaten op een schuurtje.

 

Hoe kan ik Asbest Herkennen

Tot 1 juli 1993 is in en om veel huizen Asbest toegepast. Vaak in de vorm van Asbesthoudend cement. Asbestcementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Niet hechtgebonden board is regelmatig toegepast als brandwerend materiaal in met name garages en rondom cv-ketels. Ook in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt Asbest voor.

 

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en Niet hechtgebonden Asbest

Hechtgebonden noemen we de Asbest-materialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het materiaal in een goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Een goed voorbeeld van hechtgebonden Asbest vormen asbest-cement golfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren. Niet hechtgebonden Asbest zijn de Asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest.

 

Overzicht om de meest toegepaste asbesthoudende producten te herkennen

Onderstaande producten kunnen door middel van visuele inspectie als asbestverdacht worden herkend. Alleen door middel van een asbestanalyse kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad Asbest en welke asbestsoorten zijn toegepast

 

 

(hecht-gebonden)

 

 

Waar aan te treffen

 

 

Uiterlijk

 

Asbest-cement, vlakke plaat

Gevels, dakbeschot, rondom schoor-stenen

Grijze plaat van 3 tot 8 mm dik, met vaak wafel-structuur aan een kant

Asbest-cement, vlakke gevelplaat met coating

Decoratieve buitengevels, galerij

Als vlakke plaat, aan een kant gekleurd geëmailleerd of gespoten coating

Asbest-cement, schoor-steen of luchtkanaal

Bij kachel of cv-installatie, ventilatie-kanalen

Rond of vierkant kanaal, verder als vlakke plaat

Asbest-cement, bloembak

Zowel buiten als binnen, balkons

In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen balk

Asbest-cement, golfplaat

Daken van schuren en garages

Als golfplaat, in diverse diktes

Asbest-cement, dakgoot

Dakgoot

Als half open afvoerkanaal

Asbest-cement, afscherm-plaatje

Regenpijpen

Vlak plaatje

Asbest-cement, met cellulose-vezels (asbest-board)

Alleen geschikt voor binnen-toe-passingen

Geelbruine, dunne plaat, lijkt op hardboard af-timmeringen, inpandige kasten

Asbest-cement, dakleien

Imitatieleien

Vlakke plaatjes aan een zijde gecoat

Asbest-cement, stand-leidingen

Afvoer toilet

Als luchtkanaal, maar dan dikker

Asbest-cement, imitatie-marmer

Vensterbanken en schoorsteen-mantels

Als marmer, inbreuk- of zaagvlakken zijn dunne witte vezels zichtbaar 

Harde asbest-cement-houdende vinyltegels

Toiletten, keukens

Harde tegel, meestal wit gevlamd

 

Hieronder staan voorbeelden van producten van Niet hechtgebonden asbest

 

Asbest-product (Niet Hecht-gebonden)

 

 

Waar aan te treffen

 

 

Uiterlijk

 

Afdicht-koord

Afdichting schoor-stenen, kachelruitjes en - deurtjes, in cv-ketels, gashaarden en alles-branders. 

Wit tot vuilgrijs pluizig koord

Asbest-houdend stucwerk

Op (vochtige) muren en plafonds

Vezelige korrel-structuur

Brand-werend board

Onder cv-ketels, wanden cv-kast, stoppenkast, plafonds, trapbeschot

Lichtbruin tot geel zacht-boardachtig

Asbest-karton

Bekleding zoldering

Lichtgrijs, kartonachtig

Asbest-plaatje

Vlam-verdeler

Grijs, kartonachtig in metalen frame

Wonder-plug

Doe-het-zelf-materiaal

Mengsel van losse asbestvezels en gips

Hitte-bestendige elektrische isolatie

Strijkijzers of brood-roosters

Grijs, kartonachtig

Vinylzeil met asbest-houdende onderlaag

Keuken, trappen enz., gepro-duceerd voor 1983

Zeer divers, alleen te herkennen door analyse onderlaag

 

Alleen door middel van een Asbest-Test (analyse van asbest) kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast. Klik HIER voor meer Informatie.

 

Wanneer werd het toepassen en het gebruik van asbest verboden:

  • 1977: verbod op het gebruik van crocidoliet 
  • 1978: verbod op het spuiten van asbest en daardoor het gebruik als spuitisolatie (spuitasbest is Niet hechtgebonden en bevat vrijwel pure asbestvezels).
  • 1982: productie van asbesthoudende vloerbedekking, asbestpapier, asbest karton en asbesthoudende isolatie en afdichtingsmaterialen gestaakt.
  • 1983: producten waarin asbest in Niet hechtgebonden vorm voorkomt mogen niet meer worden verkocht.
  • jaren 80: de massale toepassing van asbestcementproducten begint af te nemen, maar vooral in de agrarische sector wordt asbest nog veel toegepast.
  • 1991: verbod op de toepassing van asbesthoudende rem- en frictiematerialen (met uitzondering van die voertuigen waar voor nog geen vervangend materiaal beschikbaar was, zoals vrachtwagens en grote hefinstallaties).
  • 1993: verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest.
  • 2005: volledig verbod op ondermeer het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten.