Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar asbest is in het verleden veel  toegepast. U kunt het daarom nog tegenkomen in uw woning (bijvoorbeeld in vloerbedekking), in huishoudelijke apparaten of in cementgolfplaten op een schuurtje.

 

Hoe kan ik asbest herkennen.

Tot 1 juli 1993 is in en om veel huizen asbest toegepast. Vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbestcementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Niet hechtgebonden brandwerend board is regelmatig toegepast als brandwerend materiaal in met name garages en rondom cv-ketels. Ook in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor.

 

 

Bovenstaande producten kunnen door middel van visuele inspectie als asbestverdacht worden herkend. Alleen door middel van een asbestanalyse kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast.

 

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en Niet hechtgebonden asbest

‘Hechtgebonden’ noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het materiaal in een goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Een goed voorbeeld van hechtgebonden asbest vormen asbestcement golfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren. Niet hechtgebonden asbest zijn de asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest, niet hechtgebonden brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen.

 

 

Links:

Voor meer informatie over asbestanalyse en asbestonderzoek :

www.hulstmilieuadvies.nl

 

Voor meer informatie over asbest en asbestwetgeving:

www.rijksoverheid.nl

www.overheid.nl

www.infomil.nl

 

Voor alle gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven:

www.ascert.nl

 

 

Disclaimer:

De informatie zoals op deze website staat vermeld, is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hieraan kan geen enkel recht ontleend worden.

 

 

Herkennen van asbest

Overzicht om de meest toegepaste asbesthoudende producten te herkennen

Onderstaande producten kunnen door middel van visuele inspectie als asbestverdacht worden herkend. Alleen door middel van een asbestanalyse kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast.

 

Om mogelijk asbesthoudende toepassingen in uw woning nog beter te herkennen, staan in onderstaande illustratie locaties waar vaak asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Let wel: er zijn nog veel meer locaties mogelijk waar asbest is toegepast.

Legenda van bovenstaande illustratie

Asbestcement product (hechtgebonden)

Waar aan te treffen

Uiterlijk

Asbestcement, vlakke plaat

Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen

Grijze plaat van 3 tot 8 mm dik, met vaak

’wafelstructuur‘ aan een kant.

Asbestcement, vlakke gevelplaat met coating

Decoratieve buitengevels, galerij

Als vlakke plaat, aan een kant gekleurd

geëmailleerd of gespoten coating

Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal

Bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanalen

Rond of vierkant kanaal, verder als vlakke plaat

Asbestcement, bloembak

Zowel buiten als binnen, balkons

In diverse vormen, verder als vlakke plaat, meestal dunner dan betonnen balk

Asbestcement, golfplaat

Daken van schuren en garages

Als golfplaat, in diverse diktes crocidoliet

Asbestcement, dakgoot

Dakgoot

Als half open afvoerkanaal

Asbestcement, afschermplaatje

Regenpijpen

Vlak plaatje

Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard)

Alleen geschikt voor binnentoepassingen

Geelbruine, dunne plaat,lijkt op hardoard aftimmeringen, inpandige kasten.

Asbestcement, dakleien

Imitatieleien

Vlakke plaatjes, aan een zijde gecoat

Asbestcement, standleidingen

Afvoer toilet

Als luchtkanaal, maar dikker

Asbestcement, imitatiemarmer

Vensterbanken en schoorsteenmantels

Als marmer, inbreuk- of zaagvlakken zijn dunnenwitte vezels zichtbaar

Harde asbestcementhoudende vinyltegels

Toiletten, keukens

Harde tegel, meestal wit gevlamd

Asbestproduct (niet-hechtgebonden)

Waar aan te treffen

Uiterlijk

Afdichtkoort

Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en –deurtjes, in cv-ketels, gashaarden en allesbranders. Op (vochtige) muren en plafonds

Wit tot vuilgrijs pluizig koord

Asbesthoudend stucwerk

Op (vochtige) muren en plafonds

Vezelige korrelstructuur

Brandwerend board

Onder cv-ketels, wanden cv-kast, stoppenkast, plafonds, trapbeschot

Lichtbruin tot geel, zachtboardachtig

Asbestkarton

Bekleding zoldering

Lichtgrijs, kartonachtig

Asbestplaatje

Vlamverdeler

Grijs, kartonachtig in metalen frame

Wonderplug

Doe-het-zelfmateriaal

Mengsel van losse asbestvezels en gips

Hittebestendige elektrische isolatie

Strijkijzers of broodroosters

Grijs, kartonachtig

Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag

Keukens, trappen enz., geproduceerd voor 1983

Zeer divers, alleen te herkennen door analyse onderlaag

1 Dak/buitenbouw

1-1 Dakplaten/tegels

1-2 Muurbekleding/coating

1-3 Goten/afvoerpijpen

1-4 Omlijsting onder kroonlijst

1-5 Schoorsteenkap

1-6 Dakvilt

1-7 Onder vensterpanelen

2 Binnenbouw

Muren/plafonds

2-1 Scheidingswanden

2-2 Panelen ter afscherming van elektrische uitrusting,

verwarmingstoestellen, kooktoestellen, baden, kasten

2-3 Bekledingsplaten voor liftschachten

2-4 Toegangsdeuren en scheidingen voor kokers,

2-5 Structuurlagen

2-6 Gespoten deklagen voor structurele elementen, tegels

van verlaagde plafonds, brandwerende scheidingen,

zolder-/plafondisolatie

Deur

2-7 Platen, kernen, lijstwerk voor kijkgaten

Vloer

2-8 Tegels, linoleum, binnenbekleding van verhoogde vloeren.

3 Verwarming, ventilatie & elektrische uitrusting

3-1 Boiler/warmwatertoestellen: buiten- en binnenisolatie, pakkingen

3-2 Leidingwerk: isolatie, pakkingen, papierbekleding

3-3 Schoorsteenpijpen & pakkingen

3-4 Buizen: isolatie, pakkingen, binnenbekleding, trillingsdempende hulzen

3-5 Elektrische schakelaars: interne elementen, behuizing

3-6 Verwarmingstoestellen: pakkingen, behuizing.

4 Andere zaken

4-1 Bitumenbekleding onder keukenspoelbakken

4-2 Watertanks

4-3 Stortbakken en zittingen van toiletten

4-4 Trapranden

4-5 Blusdekens

4-6 Voeringen van remmen/koppelingen (auto in de garage en liftmotor)