Asbest-Herkennen.com

Leer hier Asbest Herkennen

Verbod (2024) op daken van Asbest

Vanaf 2024 zijn Asbest-daken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking (bijvoorbeeld golfplaten, bitumen) deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in het bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant.

Daken in heel slechte, verweerde toestand moeten al eerder verwijderd worden. Met het verstrijken van de jaren raakt elk Asbest-dak op den duur verweerd. Een verweerd Asbest-dak levert een dreigend) gevaar op voor de leefomgeving. Het verbod op asbestdaken is een middel  om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde Asbest-daken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast.  

Het vrijkomen  van Asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd Asbest-dak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen. 

Asbestvrije golfplaten zijn te herkennen aan een markering bestaande uit de letters NT plus 5 getallen. Dit NT-nummer is in de een-na-laatste golving gegraveerd. Ontbreekt dit NT-nummer dan kan er asbest in uw golfplaten aanwezig zijn. Vaak is het NT-kenmerk echter moeilijk vindbaar, verweerd of begroeid. Het geeft dan ook geen enkele garantie dat de platen geaccepteerd worden.

Leien en bitumen dak die voor 1994 geplaatst zijn kunnen asbest bevatten. In deze soorten dakbedekking is het asbest moeilijk te herkennen.

Door middel van een Asbest-Test (analyse van asbest) kan met zekerheid worden vastgesteld of het product inderdaad asbest bevat en welke asbestsoorten zijn toegepast. Klik HIER voor meer Informatie.